United Nations High Commissioner for Refugees

Mannen

© UNHCR

Volwassen mannen en jongens worden vaak geconfronteerd met specifieke bedreigingen

Jongens en mannen worden vaak over het hoofd gezien wanneer het om gedwongen verhuizing gaat, hoewel ook zij bijzondere noden hebben en geconfronteerd worden met specifieke levensbedreigende of vrijheidsbeperkende gevaren. Vaak raken mannen rechtstreeks verwikkeld in gewapende conflicten die een ware vluchtelingenstroom op gang brengen. Ze worden tegen wil en dank ingelijfd in het leger of de milities en ervaren vaak een sterk verlies van eigenwaarde, aangezien de rolverdeling tussen mannen en vrouwen verandert wanneer gezinnen en gemeenschappen op de vlucht slaan en afhankelijk worden van de hulp die ze van de internationale gemeenschap krijgen. In de steden worden vluchtende jongens en mannen vastgehouden of uitgebuit, vooral in die landen waar ze volgens de wet niet mogen werken.

Vluchtelingen

Onze voornaamste hulpdoelgroep zijn de miljoenen vluchtelingen wereldwijd.

Ontheemden

Ontheemden zijn op de vlucht in hun eigen land.

Terugkeerders

Terugkeerders zijn vluchtelingen die naar hun thuisland terugkeren.

Staatlozen

Miljoenen staatlozen zitten gevangen in een juridisch vacuüm en beschikken slechts over beperkte fundamentele rechten.

Asielzoekers

Asielzoekers hebben rechtsbijstand nodig in de procedure tot erkenning van de status van vluchteling.

Vrouwen

Meisjes en vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar voor misbruik wanneer mensen massaal op de vlucht slaan.

Kinderen

Kinderen zijn uitermate kwetsbaar en verdienen bijzondere aandacht.

Ouderen

Ouderen hebben specifieke behoeften, door beperkte mobiliteit en ziektes.

Mensen met handicap

Mensen met een handicap blijven grotendeels onzichtbaar.

URL: www.unhcr.be/nl/over-unhcr/wie-helpen-we/mannen.html
copyright © 2001-2018 UNHCR - all rights reserved.