United Nations High Commissioner for Refugees

Asielzoekers

© UNHCR/A. Webster

Asielzoekers hebben hulp en advies nodig om de procedure tot erkenning van de status van vluchteling met succes te doorlopen

De termen ‘asielzoeker’ en ‘vluchteling’ worden vaak door elkaar gebruikt: een asielzoeker is een persoon die beweert een vluchteling te zijn, maar van wie de aanvraag nog wordt onderzocht.

Binnen de nationale asielsystemen wordt bepaald welke asielzoekers effectief aanspraak kunnen maken op internationale bescherming. Die personen van wie, na het doorlopen van de passende procedures, wordt geoordeeld dat ze geen vluchteling zijn, of dat ze geen andere, bijzondere internationale bescherming nodig hebben, kunnen naar hun land van herkomst worden teruggestuurd.

De doeltreffendheid van het asielsysteem is hier doorslaggevend. Bij een snel en rechtvaardig asielsysteem zullen die personen die weten dat ze geen vluchteling zijn, weinig geneigd zijn een aanvraag in te dienen. Dit verlicht niet alleen de druk voor het opvangland, maar komt ook de vluchtelingen ten goede voor wie het systeem bedoeld is.

Bij een massale toestroom van vluchtelingen (doorgaans als gevolg van conflicten of algemeen geweld, of om aan vervolging te ontsnappen) is het organiseren van een individueel intakegesprek met iedereen die de grens oversteekt niet voldoende – en dit kan bovendien nooit voldoende zijn. In dergelijke omstandigheden lijkt dit trouwens overbodig, omdat het doorgaans overduidelijk is waarom ze hun toevlucht elders zoeken. Vandaar dat deze groepen vaak als prima facie vluchtelingen worden beschouwd.

Vluchtelingen

Onze voornaamste hulpdoelgroep zijn de miljoenen vluchtelingen wereldwijd.

Ontheemden

Ontheemden zijn op de vlucht in hun eigen land.

Terugkeerders

Terugkeerders zijn vluchtelingen die naar hun thuisland terugkeren.

Staatlozen

Miljoenen staatlozen zitten gevangen in een juridisch vacuüm en beschikken slechts over beperkte fundamentele rechten.

Mannen

Mannen hebben bijzondere noden. Ze zijn vaak rechtstreeks verwikkeld in gewapende conflicten.

Vrouwen

Meisjes en vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar voor misbruik wanneer mensen massaal op de vlucht slaan.

Kinderen

Kinderen zijn uitermate kwetsbaar en verdienen bijzondere aandacht.

Ouderen

Ouderen hebben specifieke behoeften, door beperkte mobiliteit en ziektes.

Mensen met handicap

Mensen met een handicap blijven grotendeels onzichtbaar.

URL: www.unhcr.be/nl/over-unhcr/wie-helpen-we/asielzoekers.html
copyright © 2001-2018 UNHCR - all rights reserved.