United Nations High Commissioner for Refugees

Structuur & Financiering

© UNHCR/R. Arnold

Bestuur en organisatie

De VN-vluchtelingenorganisatie wordt bestuurd door de Algemene Vergadering en de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC). Het uitvoerend comité van UNHCR, met vertegenwoordigers uit 78 landen, keurt de tweejaarlijkse programma’s en budgetten goed. Ze worden samen vertegenwoordigd door de Hoge Commissaris (momenteel António Guterres) die wordt benoemd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De opdracht van UNHCR wordt bepaald in het Verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen. In 2003 gaf de Algemene Vergadering UNHCR een onbeperkt mandaat dat blijft lopen "tot het vluchtelingenprobleem is opgelost". De Hoge Commissaris legt aan ECOSOC en aan de Algemene Vergadering een jaarverslag voor over de voorbije werkzaamheden van UNHCR.

Als hoofd van de organisatie is de Hoge Commissaris verantwoordelijk voor de leiding van en het toezicht op UNHCR. Hij leidt de werkzaamheden van UNHCR in goede banen met de hulp van de Adjunct-Hoge Commissaris en de Assistent-Hoge Commissarissen belast met bescherming en interventies.
Het agentschap beschikt over plaatselijke en internationale medewerkers. Ruim 7.685 mensen werken voor UNHCR in meer dan 126 landen.

UNHCR doet veelal aan veldwerk. De administratie van al die werkzaamheden, die de hele wereld bestrijken, is uitermate complex en omvat werkelijk alle aspecten: van het aanwerven van personeel, het verzekeren van hun bescherming en veiligheid in extreem gevaarlijke werkomstandigheden, tot het aanvoeren van allerhande benodigdheden, medisch materieel en levensmiddelen, over het organiseren van luchtbruggen voor goederentransporten of vluchtelingenvervoer.

Specifieke departementen, waarvan de meeste hun thuisbasis hebben op het hoofdkwartier in Genève, zijn belast met het toezicht op kernsectoren zoals interventies, bescherming, externe betrekkingen, human resources en financiën. De regionale kantoren zijn dan de link tussen de kantoren in het buitenland en de hoofdzetel.

Op het terrein worden de voornaamste werkzaamheden van UNHCR beheerd door een netwerk van regionale kantoren, correspondentiebureaus, hulpkantoren en lokale kantoren. De afgevaardigden van UNHCR leiden de interventies in de landen waar UNHCR actief is, bijgestaan door de regionale afgevaardigden.

Financiële middelen

Het jaarbudget van UNHCR bereikte met twee miljard dollar in 2009 een absoluut record.

Door de jaren heen breidde het aantal medewerkers, activiteiten en kantoren van UNHCR verder uit om te voldoen aan de toenemende vraag. De voorbije jaren schroefde het vluchtelingenagentschap het aantal medewerkers op de hoofdzetel terug om meer middelen te laten doorstromen naar het werkterrein.

Voor de financiering van al zijn activiteiten rekent UNHCR de laatste jaren steeds vaker op de hulp van donoren uit de overheidssector en de privésector. Het jaarbudget van UNHCR bereikte in 2009 een piek van twee miljard dollar en dit cijfer kan nog verder klimmen voor zover het agentschap uitgaat van de reële behoeften van de personen voor wie het bevoegd is.

Wat doen we?

De belangrijkste taak van UNHCR is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen

Wie helpen we?

UNHCR staat klaar voor miljoenen hulpbehoevenden wereldwijd

Hoge Commissaris

António Guterres, Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor Vluchtelingen

Cijfers in één oogopslag

Ontdek hoeveel mensen UNHCR helpt

Speciaal Vrijwilliger

Een netwerk van vrienden brengt ons werk onder de aandacht bij een breed publiek

URL: www.unhcr.be/nl/over-unhcr/structuur-financiering.html
copyright © 2001-2018 UNHCR - all rights reserved.