United Nations High Commissioner for Refugees

Hoge Commissaris

© UN Department of Public Information/Eskinder Debebe

António Guterres, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties

António Guterres werd op 15 juni 2005 aangesteld als 10de Hoge Commissaris van het VN-vluchtelingenagentschap. Hij volgde daarmee Ruud Lubbers op. Guterres, gewezen minister-president van Portugal, werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verkozen voor een termijn van vijf jaar. In 2010 werd zijn mandaat met nog eens vijf jaar hernieuwd.

Als Hoge Commissaris staat hij aan het hoofd van een van ‘s werelds belangrijkste humanitaire agentschappen. UNHCR mocht twee keer de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen en de zowat 6.800 medewerkers van het agentschap worden momenteel ingezet in meer dan 110 landen, waar ze miljoenen vluchtelingen, terugkeerders, ontheemden en staatlozen beschermen en helpen. Meer dan 85% van alle medewerkers werkt op het terrein, vaak op moeilijk bereikbare en gevaarlijke plaatsen. Het totaalbudget van het agentschap voor het werkjaar 2010 bedraagt meer dan drie miljard dollar.

Voor hij het roer van UNHCR overnam, werkte António Guterres meer dan 20 jaar voor de Portugese overheid. Hij was minister-president van Portugal van 1996 tot 2002 en tijdens die periode nam hij actief deel aan de inspanningen van de internationale gemeenschap om een vreedzame oplossing te vinden voor de crisis in Oost-Timor. Als Voorzitter van de Raad van de Europese Unie bij het begin van de jaren 2000 drukte hij de Lissabonagenda door. Hij was tevens medevoorzitter van de eerste EU-Afrika top. In 1991 richtte hij de Portugese Raad voor Vluchtelingen op en van 1991 tot 2002 maakte hij deel uit van de Portugese Raad van State.
Van 1981 tot 1983 was António Guterres lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, alsook voorzitter van de Commissie voor migratie, vluchtelingen en demografie. Voorts was hij van 1992 tot 1999 vicevoorzitter en van 1999 tot juni 2005 voorzitter van de Socialistische Internationale.

António Guterres werd op 30 april 1949 in Lissabon geboren en studeerde af aan het Instituto Superior Técnico, waar hij als gastdocent lesgeeft.

Hij is gehuwd en heeft twee kinderen.

Wat doen we?

De belangrijkste taak van UNHCR is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen

Wie helpen we?

UNHCR staat klaar voor miljoenen hulpbehoevenden wereldwijd

Cijfers in één oogopslag

Ontdek hoeveel mensen UNHCR helpt

Structuur & Financiering

Lees alles over de organisatie en het budget van UNHCR

Speciaal Vrijwilliger

Een netwerk van vrienden brengt ons werk onder de aandacht bij een breed publiek

URL: www.unhcr.be/nl/over-unhcr/hoge-commissaris.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.