United Nations High Commissioner for Refugees

Ontheemden in cijfers

© UNHCR

Het aantal ontheemden in eigen land blijft stabiel, maar UNHCR identificeert er steeds meer

Ongeveer twee derde van alle ontwortelden wereldwijd zijn ontheemden in eigen land. De laatste jaren is UNHCR een steeds grotere rol gaan spelen in de hulpverlening aan ontheemden. In zijn jaarverslag stelt de Noorse Raad voor Vluchtelingen (NRC) dat er in 2011 27,5 miljoen ontheemden in eigen land werden opgetekend. Dit is ruim 400,000 meer dan in 2009.

Eind 2011 ving het VN-vluchtelingenagentschap ongeveer 15,5 miljoen ontheemden op, wat beduidend meer is dan het totale aantal vluchtelingen waarvoor UNHCR bevoegd is. Net als bij vluchtelingen liggen conflicten, veralgemeend geweld en schendingen van mensenrechten aan de basis van hun ontheemding. UNHCR verstrekt hulp aan ontheemden in eigen land binnen het ruimere kader van het optreden van de internationale gemeenschap.

De belangrijkste volksverhuizing in 2009 vond plaats in Pakistan, waar drie miljoen burgers in enkele weken tijd hun geboortestreek ontvluchtten ten gevolge van de grootschalige regeringscampagnes tegen de Pakistaanse Taliban in het Noord-Westen van het land. In nog zeven andere landen tekenen we volksverhuizingen op van ten minste 200.000 burgers: in Colombia, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, de Filippijnen, Soedan, Somalië en Sri Lanka.

Vooral in Zuid- en Zuidoost-Azië nam het aantal ontheemden in 2009 fors toe met maar liefst 23% in vergelijking met eind 2008. Afrika, met 11,6 miljoen ontheemden, is nog steeds het zwaarst getroffen werelddeel, hoewel het aantal ontheemden daalde.

Pieklanden - dit zijn de landen met het hoogste aantal ontheemden in 2009 - zijn Colombia, DR Congo en Pakistan.

Vluchtelingen in cijfers

Sinds 2007 daalt het aantal vluchtelingen maar stijgt het aantal stedelijke vluchtelingen.

Asielzoekers in cijfers

UNHCR pleit voor duidelijke en efficiënte asielprocedures.

Staatlozen in cijfers

Het werkelijke aantal staatlozen is moeilijk te bepalen.

URL: www.unhcr.be/nl/over-unhcr/cijfers-in-een-oogopslag/ontheemden-in-cijfers.html
copyright © 2001-2018 UNHCR - all rights reserved.