United Nations High Commissioner for Refugees

Asielzoekers in cijfers

© UNHCR

UNHCR is voorstander van heldere en efficiënte procedures voor asielzoekers

Vluchtelingen zijn burgers die hun thuis, hun hele hebben en houden hebben achtergelaten en hun toevlucht zoeken in een ander land om aan vervolging of conflicten te ontsnappen. Asielzoekers zijn mensen die een aanvraag tot erkenning van de status van vluchteling hebben ingediend en wachten op een uitspraak m.b.t. hun aanvraag.

Eind 2011 was het VN-vluchtelingenagentschap bevoegd voor 895.000 asielzoekers verspreid over de hele wereld. UNHCR dringt er bij de overheden op aan om eerlijke, doeltreffende procedures op te zetten voor het al dan niet toekennen van de status van vluchteling, rekening houdend met het feit dat een effectieve vervolging niet altijd met documenten kan worden aangetoond.

Vluchtelingen in cijfers

Sinds 2007 daalt het aantal vluchtelingen maar stijgt het aantal stedelijke vluchtelingen.

Ontheemden in cijfers

Ongeveer twee derde van alle ontwortelden wereldwijd zijn ontheemden in eigen land.

Staatlozen in cijfers

Het werkelijke aantal staatlozen is moeilijk te bepalen.

URL: www.unhcr.be/nl/over-unhcr/cijfers-in-een-oogopslag/asielzoekers-in-cijfers.html
copyright © 2001-2018 UNHCR - all rights reserved.