United Nations High Commissioner for Refugees

Over UNHCR

© UNHCR/R. Redmond

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) werd op 14 december 1950 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in het leven geroepen. De opdracht van het agentschap bestaat erin het internationale optreden ter bescherming van vluchtelingen aan te sturen en te coördineren en oplossingen aan te reiken voor de wereldwijde vluchtelingenproblematiek.

Het doel van UNHCR is om de rechten en het welzijn van de vluchtelingen te waarborgen. UNHCR stelt alles in het werk opdat iedereen het recht kan uitoefenen om asiel aan te vragen en een veilige toevlucht te vinden in een andere staat. UNHCR heeft daarbij drie duurzame oplossingen voor ogen:

1. geheel vrijwillig naar huis terug te keren,

2. zich ter plaatse in te burgeren,

3. zich in een derde land te hervestigen.

Bovendien heeft UNHCR ook de taak hulp te verlenen aan staatlozen.

Sinds zijn oprichting, ruim vijftig jaar geleden, hielp het agentschap tientallen miljoenen mensen een nieuw leven te beginnen. Vandaag verlenen meer dan 7735 medewerkers, over ruim 126 landen, hulp en bijstand aan zo’n  34 miljoen mensen.

Wat doen we?

De belangrijkste taak van UNHCR is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen

Wie helpen we?

UNHCR staat klaar voor miljoenen hulpbehoevenden wereldwijd

Hoge Commissaris

António Guterres, Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor Vluchtelingen

Cijfers in één oogopslag

Ontdek hoeveel mensen UNHCR helpt

Structuur & Financiering

Lees alles over de organisatie en het budget van UNHCR

Speciaal Vrijwilliger

Een netwerk van vrienden brengt ons werk onder de aandacht bij een breed publiek

URL: www.unhcr.be/nl/over-unhcr.html
copyright © 2001-2018 UNHCR - all rights reserved.